Åkerstedts Verkstads AB

REFERENSER

Våra kunder finns i olika segment, men med ett gemensamt behov av kundanpassade och kvalitativa fläktar.

Tornum

Tornum är marknadsledande som helhetsleverantör av spannmålsanläggningar till lantbruk och spannmålsindustri. Vi erbjuder kompletta lösningar oavsett om det gäller ny- eller tillbyggnad. Vi hjälper dig med allt från analys till färdig anläggning. Stort som litet behov.
www.tornum.se

Swegon

Swegon är en av de ledande tillverkarna av Luftdon, Vattenburna klimatsystem, Luftbehandlingsaggregat, Akustikprodukter och produkter för Flödeskontroll.
www.swegon.se

Axis

Axis Industries är den största gruppen av företag inom områdena vatten, värme, biobränsleenergi, el och automation, byggledning och miljösäkerhet. Axis hör till den största gruppen av företag i Litauen. Vi arbetar med konstruktion, tillverkning och genomförande av tekniska produkter och lösningar för städer, industri och energisektorn. Företaget äger också depå för metallbearbetning, gör tekniskt underhåll och tillsyn och tjänster baserade på smart teknik.
www.axis.lt

Enerstena

Enerstena" grupp - välkänt litauiskt energiföretag, som utmärker sig för sin teknik värme för biomassa. Företaget designar, tillverkar samt levererar biobränslepannor, rökgaskondensorer, ugnar och annan teknisk utrustning för biobränslepannor. Enerstena genomför alla projekt från idé till nyckel, och hjälper kunder med underhållsservice.
www.enerstena.eu

Absolent

Absolent utvecklar, tillverkar och säljer filterutrustningar som renar förorenad industriluft vid källan. Typiska sådana är olika bearbetningsmaskiner eller pressgjutmaskiner som genererar oljedimma, oljerök eller stoft. Vi erbjuder kvalitet, kunskap och erfarenhet i varje del av vår verksamhet.
www.absolent.se

Vokes Air

Vokes Air Industrial är ett särskilt marknadsområde inom Vokes Air AB som erbjuder produkter och system för industriell luftbehandling, ofta som skräddarsydda lösningar i nära samarbete med kund och marknad.
www.vokesair.com