Våra produkter

AXIALFLÄKTAR

KAMMARFLÄKTAR

Axialfläkt LPMA
Axialfläkt LPMB

Kammarfläkt KMLB

 

RADIALFLÄKTAR - LÅGTRYCK

RADIALFLÄKTAR - MEDELTRYCK

Radialfläkt FMLB Lågtryck
Radialfläkt FMLP Lågtryck
Radialfläkt FMLR Lågtryck
Radialfläkt FKLB Lågtryck
Radialfläkt FKLP Lågtryck 

 

 

Radialfläkt FAMB Medeltryck
Radialfläkt FAMP Medeltryck
Radialfläkt FAMR Medeltryck 

 

 

RADIALFLÄKTAR - HÖGTRYCK

RÖKGASFLÄKTAR

Radialfläkt FAHB Högtryck
Radialfläkt FAHR Högtryck
Radialfläkt FAHP Högtryck
Rökgasfläkt RGFA
Rökgasfläkt RGFB
 

KOMPONENTER (OEM)

Fläkthjul
Inloppskonor

 

Saknar du något i vårt standardsortiment?
Kontakta oss för en kundanpassad lösning! Atex, rökgas eller rostfritt?

Radialfläkt FAH (B, P, R) -1, -3

Radialfläkt FAH


FAMB

Radialfläkt FAMB