DiplomDiplomDiplom

KVALITET

 

Vi vill att våra kunder ska känna att vi uppfyller deras förväntningar både vad gäller kvalitet och miljö. Vi har därför valt att certifiera oss mot ISO standarderna ISO9001 när det gäller Kvalitet och ISO14001 när det gäller miljö. Med det som grund arbetar vi med att ständigt förbättra våra dagliga processer både avseende kvalitet och miljö. 

I vår produktion är svetsning en betydande och viktig process varför vi valt att även certifiera oss mot ISO3834-4 när det kommer till svetsning. 

 


ISO 9001