DOKUMENTATION

Här har vi samlat relevant dokumentation för nedladdning i PDF-format.

 

Hjälpdokument

 

- Frekvensomriktare för direktdrivna fläktar

- Omräkning av densitet vid tryck och temperaturändringar

- Totaltryck beroende på anslutningsfall

- Uträkning av statiskt, dynamiskt och totaltryck

- Val av luftflöde vid materialtransport

- Byggvarudeklaration KMLB

- Konformitetsdeklaration KMLB

- Monteringsanvisning KLMB

                                                                                                                                                                               

- Drift och Skötsel KLMB

 


Övrig dokumentation
 

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Atex

Instruktion Radialfläkt RGF, drift och skötsel

Instruktion Axialfläkt LPM, drift och skötsel

Instruktion Radialfläkt FML, FKL, FAM, FAH, drift och skötsel

Instruktion montering/demontering av lager

Instruktion drift och montering av motorer